Wärtsilä Oyj Abp Vuosikertomus 2014

Hallituksen ehdotus

Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 1.002.766.535,62 euroa, josta tilikauden voitto on 183.367.874,92 euroa. Osinkoon oikeuttavia osakkeita on 197.241.130 kappaletta.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että voitonjakokelpoiset varat käytetään seuraavasti:

EUR
Osinkona jaetaan 1,15 euroa/osake eli yhteensä 226 827 299,50
Jätetään omaan pääomaan 775 939 236,12
Yhteensä 1 002 766 535,62

Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä.

Helsingissä 28. päivänä tammikuuta 2015

Mikael Lilius                                     Kaj-Gustaf Bergh
Maarit Aarni-Sirviö                           Sune Carlsson
Alexander Ehrnrooth                        Paul Ehrnrooth
Risto Murto                                      Gunilla Nordström
Markus Rauramo

          Björn Rosengren, konsernijohtaja

              

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Close

Jotta vuosikertomuksemme toimisi mahdollisimman hyvin, suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.