Wärtsilä Oyj Abp Vuosikertomus 2014

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Konsernin tuloslaskelma
Oikaistu
MEUR 2014 2013 Liite
Jatkuvat toiminnot
Liikevaihto 4 779 4 607 1 4
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos -240 190
Valmistus omaan käyttöön 14 12
Liiketoiminnan muut tuotot 52 65 5
Materiaalit ja palvelut -2 392 -2 658 6
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -1 113 -1 073 7
Poistot ja arvonalentumiset -115 -120 8
Liiketoiminnan muut kulut -489 -513
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista 26 28 15
Liiketulos 522 537
prosentteina liikevaihdosta 10,9 11,7
Osinkotuotot 1 1 10
Korkotuotot 4 3 10
Muut rahoitustuotot 8 15 10
Korkokulut -13 -17 10
Muut rahoituskulut -27 -22 10
Nettovoitot myytävissä olevista rahoitusvaroista 25 16
Tulos ennen veroja 494 544
Tuloverot -106 -119 11
Tilikauden tulos jatkuvista toiminnoista 389 425
Tilikauden tulos lopetetuista toiminnoista -37 -31 3
Tilikauden nettotulos 351 393
Jakautuminen:
emoyhtiön osakkeenomistajat 347 391 12
määräysvallattomat omistajat 5 3
351 393
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva osakekohtainen tulos (laimentamaton ja laimennettu):
Tulos/osake, jatkuvat toiminnot, euroa 1,95 2,15
Tulos/osake, lopetetut toiminnot, euroa -0,19 -0,16
Tulos/osake, euroa 1,76 1,98
Liitetiedot ovat osa tätä tilinpäätöstä.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Close

Jotta vuosikertomuksemme toimisi mahdollisimman hyvin, suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.