Wärtsilä Oyj Abp Vuosikertomus 2014

Pikakatsaus: Tilinpäätös

Wärtsilällä on vakaa taloudellinen asema. Vuonna 2014 liikevaihto oli yhteensä 4,779 milj. euroa ja liiketulos ennen kertaluonteisia eriä oli 569 milj. euroa. Liiketoiminnan rahavirta oli 452 milj. euroa. Nettokäyttöpääoma kehittyi hyvin ja nousi 251 milj. euroon.

Avainluvut

Liikevaihto, MEUR

4 779

Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä, MEUR

569

% liikevaihdosta

11,9

Tulos ennen veroja, MEUR

494

Tulos/osake, EUR

1,76

Korolliset nettovelat kauden lopussa, MEUR

94

Nettovelkaantumisaste

0,05

 

 

 

Kohokohdat

T&K:n painottaminen

Wärtsilän kilpailukyky perustuu teknologiseen asiantuntemukseen. Vuonna 2014 T&K-investointimme vastasivat 2,9% liikevaihdosta, ja ne keskittyivät tehokkuuden parantamiseen, polttoainejoustavuuteen sekä ympäristövaikutusten vähentämiseen.

Kumppanuus kaksitahtimoottoreista

Wärtsilä ja China State Shipbuilding Corporation sopivat perustavansa yhteisyrityksen, joka ottaa vastuulleen Wärtsilän kaksitahtiliiketoiminnan. Kaksitahtiliiketoiminnan uudelleenjärjestelyllä on positiivinen vaikutus jatkuviin toimintoihin.

"WÄRTSILÄ SUORIUTUI HYVIN HAASTAVISTA MARKKINAOLOSUHTEISTA HUOLIMATTA. VUONNA 2014 OTIMME USEITA ASKELEITA KOHTI 14%:N PITKÄN AIKAVÄLIN KANNATTAVUUSTAVOITETTAMME: TOTEUTEUTIMME MENESTYKSEKKÄÄSTI TEHOSTAMISOHJELMAN JA KAKSITAHTILIIKETOIMINNAN UUDELLEENJÄRJESTELYN."

Marco Wirén, Talous- ja rahoitusjohtaja

Close

Jotta vuosikertomuksemme toimisi mahdollisimman hyvin, suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.