Wärtsilä Oyj Abp Osavuosikatsaus q1 2014

Konsernijohtajan katsaus

Odotustemme mukaisesti ensimmäisen neljänneksen liikevaihto kehittyi hyvin ja kannattavuus oli 8,9%. Myös liiketoiminnan rahavirta kehittyi suotuisasti.

–Björn Rosengren, Konsernijohtaja

Katso webcast

Ship Power- ja Services-liiketoimintojen hyvä kehitys kompensoi voimalaitosmarkkinoiden haasteita

”Odotustemme mukaisesti ensimmäisen neljänneksen liikevaihto kehittyi hyvin ja kannattavuus oli 8,9%. Myös liiketoiminnan rahavirta kehittyi suotuisasti. Voimalaitosmarkkinat ovat yhä haastavat ja maailmantalouden epävarmuus; kehittyvien markkinoiden valuuttakurssiheilahdukset viivästyttävät edelleen asiakkaiden päätöksentekoa. Merenkulkumarkkinoiden aktiviteetti oli puolestaan hyvällä tasolla ja Ship Power -liiketoiminta kehittyi myönteisesti, mikä kompensoi osittain voimantuotantomarkkinoiden haasteita. Wärtsilä sai useita offshore-tukialustilauksia, ja kauppalaivasegmentissä monipolttoaineratkaisujen ja kaasunkäsittelyjärjestelmien tilausaktiviteetti jatkui vilkkaana. Huoltokysyntä oli tasaista Wärtsilän molemmilla loppumarkkinoilla.

Markkinatilanteen jatkuessa epävakaana keskitymme edelleen toimintamme tehostamiseen ja kilpailuasemamme parantamiseen. Tammikuussa ilmoitetut sopeuttamistoimenpiteet ovat edenneet suunnitelman mukaisesti ja ne tukevat tehokkuuden parantamista. Näiden toimenpiteiden, nykyisen tilauskannan ja tasaisen huoltomarkkinan ansiosta näkymämme vuodelle 2014 säilyvät muuttumattomina.”

björn-autograph.png

Björn Rosengren, Konsernijohtaja 

WÄRTSILÄN NÄKYMÄT VUODELLE 2014 ENNALLAAN

Wärtsilä odottaa vuoden 2014 liikevaihdon kasvavan 0-10% ja kannattavuuden (EBIT% ennen kertaluonteisia eriä) olevan noin 11%.


KESKEISTÄ KATSAUSKAUDELTA TAMMI-MAALISKUU 2014

  • Tilauskertymä laski 16% 1.142 milj. euroon (1.352)

  • Liikevaihto kasvoi 15% 1.012 milj. euroon (882)

  • Tilaus-laskutussuhde 1,13 (1,53)

  • Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä 90 milj. euroa, eli 8,9% liikevaihdosta (70 milj. euroa ja 8,0%)

  • Tulos/osake 0,31 euroa (0,37)

  • Liiketoiminnan rahavirta 111 milj. euroa (84)

  • Tilauskanta laski 10% ja oli kauden lopussa 4.505 milj. euroa (4.998)


Avainluvut

MEUR 1-3/2014 1-3/2013 Muutos 2013
Tilauskertymä 1 142 1 352 -16% 4 872
Tilauskanta kauden lopussa 4 505 4 998 -10% 4 426
Liikevaihto 1 012 882 15% 4 654
Liiketulos (EBIT)1 90 70 28% 520
% liikevaihdosta 8,9 8,0 11,2
Tulos ennen veroja2 81 96 507
Tulos/osake, euroa2 0,31 0,37 1,98
Liiketoiminnan rahavirta 111 84 578
Korolliset nettovelat kauden lopussa 390 668 276
Bruttoinvestoinnit 22 25 134
Nettovelkaantumisaste 0,22 0,42 0,15
1 EBIT on esitetty ilman 6 milj. euroa (1) kertaluonteisia eriä katsauskauden aikana.
2 Vertailukauden luvut sisältävät Wärtsilän Sato Oyj -omistuksen myynnin.