Wärtsilä Oyj Abp Osavuosikatsaus q1 2014

Avainluvut

MEUR 1-3/2014 1-3/2013 Muutos 2013
Tilauskertymä 1 142 1 352 -16% 4 872
Tilauskanta kauden lopussa 4 505 4 998 -10% 4 426
Liikevaihto 1 012 882 15% 4 654
Liiketulos (EBIT)1 90 70 28% 520
% liikevaihdosta 8,9 8,0 11,2
Tulos ennen veroja2 81 96 507
Tulos/osake, euroa2 0,31 0,37 1,98
Liiketoiminnan rahavirta 111 84 578
Korolliset nettovelat kauden lopussa 390 668 276
Bruttoinvestoinnit 22 25 134
Nettovelkaantumisaste 0,22 0,42 0,15
1 EBIT on esitetty ilman 6 milj. euroa (1) kertaluonteisia eriä katsauskauden aikana.
2 Vertailukauden luvut sisältävät Wärtsilän Sato Oyj -omistuksen myynnin.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?