Wärtsilä Oyj Abp Osavuosikatsaus q1 2014

Björn Rosengren, konsernijohtaja

”Odotustemme mukaisesti ensimmäisen neljänneksen liikevaihto kehittyi hyvin ja kannattavuus oli 8,9%. Myös liiketoiminnan rahavirta kehittyi suotuisasti. Voimalaitosmarkkinat ovat yhä haastavat; maailmantalouden epävarmuus ja kehittyvien markkinoiden valuuttakurssiheilahdukset viivästyttävät edelleen asiakkaiden päätöksentekoa. Merenkulkumarkkinoiden aktiviteetti oli puolestaan hyvällä tasolla ja Ship Power -liiketoiminta kehittyi myönteisesti, mikä kompensoi osittain voimantuotantomarkkinoiden haasteita. Wärtsilä sai useita offshore-tukialustilauksia, ja kauppalaivasegmentissä monipolttoaineratkaisujen ja kaasunkäsittelyjärjestelmien tilausaktiviteetti jatkui vilkkaana. Huoltokysyntä oli tasaista Wärtsilän molemmilla loppumarkkinoilla.

Markkinatilanteen jatkuessa epävakaana keskitymme edelleen toimintamme tehostamiseen ja kilpailuasemamme parantamiseen. Tammikuussa ilmoitetut sopeuttamistoimenpiteet ovat edenneet suunnitelman mukaisesti ja ne tukevat tehokkuuden parantamista. Näiden toimenpiteiden, nykyisen tilauskannan ja tasaisen huoltomarkkinan ansiosta näkymämme vuodelle 2014 säilyvät muuttumattomina.”

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?