Wärtsilä Oyj Abp Osavuosikatsaus q1 2014

Ship Power- ja Services-liiketoimintojen hyvä kehitys kompensoi voimalaitosmarkkinoiden haasteita

Tätä osavuosikatsausta ei ole tilintarkastettu.

Keskeistä katsauskaudelta tammi-maaliskuu 2014 

• Tilauskertymä laski 16% 1.142 milj. euroon (1.352)
• Liikevaihto kasvoi 15% 1.012 milj. euroon (882)
• Tilaus-laskutussuhde 1,13 (1,53)
• Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä 90 milj. euroa, eli 8,9% liikevaihdosta (70 milj. euroa ja 8,0%)
• Tulos/osake 0,31 euroa (0,37)
• Liiketoiminnan rahavirta 111 milj. euroa (84)
• Tilauskanta laski 10% ja oli kauden lopussa 4.505 milj. euroa (4.998)

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?