Wärtsilä Oyj Abp Osavuosikatsaus q1 2014

Markkinakehitys

Power Plants

Epävarmuus jatkuu voimantuotannon markkinoilla

Voimantuotantomarkkinat pysyivät haastavina ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Asiakkaat lykkäsivät edelleen päätöksentekoaan makrotalouden epävakauden ja kehittyvien maiden valuuttakurssiheilahdusten johdosta. Lisäksi geopoliittinen jännitys Ukrainassa lisäsi epävarmuutta sijoittaa Venäjän markkinoille. Tästä huolimatta kehittyvien markkinoiden talouskasvu tuki yhä uuden voimantuotantokapasiteetin kysyntää. Wärtsilän tarjousaktiviteetti vahvistui hieman tammi-maaliskuussa ja keskittyi edelleen maakaasupohjaiseen tuotantoon.

Power Plants-liiketoiminnan markkina-asema

Vuonna 2013 kaasua ja nestemäisiä polttoaineita käyttävien voimalaitosten maailmanlaajuiset tilaukset olivat yhteensä 73,2 GW. Tilaukset vähenivät 3% edelliseen vuoteen verrattuna (75,4). Tähän sisältyvät kaikki yli viiden MW:n voimakoneet. Wärtsilän osuus markkinoista oli 3,3% (4,2%). Kokonaismarkkinalukuun sisältyvät poikkeuksellisen suuret tilaukset Algeriasta, jotka olivat yhteensä 11 GW.

Ship Power

Merenkulun markkina-aktiviteetti hyvällä tasolla

Vuoden 2014 ensimmäisen neljänneksen aikana kirjattiin 523 sopimusta uusien alusten rakentamisesta. Tämä vastaa noin 83%:n kasvua tilausmäärässä vuoden 2013 vastaavalla kaudella raportoituihin sopimuksiin verrattuna. Kauppalaivamarkkinoilla kysyntä oli vahvinta irtolastialussegmentissä. Kaasualusten (nesteytetyn maakaasun ja nestekaasun kuljetusalusten) markkinat jatkuivat aktiivisina ja ensimmäisen neljänneksen aikana kirjattiin 43 sopimusta. Tilausaktiviteetti offshore-markkinoilla pysyi tasaisena ja tuotantoyksiköiden kysyntä jatkui. Vaikka rahti- ja päivähinnat ovat yhä alhaisella tasolla, ne ovat kuitenkin edellisvuoden keskiarvoon verrattuna korkeammat. Uudisrakentamisen hintojen maltillinen kasvu on jatkunut. Rahoituksen saatavuus on helpottunut ja rahoitusehdot ovat laivanomistajille entistä paremmat.

Kiinan ja Etelä-Korean osuudet vahvistetuista sopimuksista olivat 42% ja 35% kompensoiduissa bruttorekisteritonneissa laskettuna. Japanin osuus oli 13%. Kiinalaisten telakoiden keskittyminen tuotetarjontansa laajentamiseen solmimalla sopimuksia vaativimmista aluksista ja offshore-projekteista on alkanut tuottaa tulosta.

Ship Power -liiketoiminnan markkinaosuudet

Wärtsilän keskinopeiden päämoottoreiden markkinaosuus oli 51% (edellisen neljänneksen lopussa 52%). Wärtsilän markkinaosuus hidaskäyntisissä moottoreissa oli 9% ja apumoottoreissa 3% (10% ja 4% edellisen neljänneksen lopussa).

Services

Tasainen kehitys huoltomarkkinoilla

Aktiviteetti huoltomarkkinoilla oli tasaista edellisvuoden vastaavaan kauteen verrattuna. Huoltokysyntä oli vakaata sekä merenkulku- että voimalaitosmarkkinoilla ja pientä parannusta oli nähtävissä merivoimien ja kaivosteollisuuden segmenteissä. Maantieteellisestä näkökulmasta kehitys Etelä-Euroopassa ja Afrikassa jatkui suotuisana Wärtsilän molemmilla loppumarkkinoilla. Aktiviteetti oli erityisen hyvällä tasolla merenkulun huoltomarkkinoilla Yhdysvalloissa sekä voimalaitoshuollossa Lähi-idässä.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?