Wärtsilä Oyj Abp Osavuosikatsaus q1 2014

Riskit ja liiketoiminnan epävarmuustekijät

Power Plants -liiketoiminnassa epävarmuus rahoitusmarkkinoilla ja merkittävät valuuttakurssivaihtelut voivat vaikuttaa rahoituksen saatavuuteen ja suurempien projektien ajoitukseen. Perushyödykkeiden, kuten mineraalien, alhainen kysyntä voi vaikuttaa teollisuusasiakkaiden investointipäätöksiin.

Merenkulun ja laivanrakennuksen alalla liiketoimintaympäristö on yhä haastava ja maailmantalouden kehitysnäkymissä on vielä epävarmuutta. Investoinnit öljynetsintään ja -tuotantoon ovat hyvin herkkiä öljynhinnan muutoksille. Lisäksi tuotantokulujen kasvu yhdistettynä öljyn ja kaasun suhteellisen tasaiseen hintakehitykseen voi lisätä joidenkin alusten käyttäjien epävarmuutta tehdä sijoituspäätöksiä. Ylikapasiteetti perinteisillä kauppalaivamarkkinoilla on yhä huolenaihe, kun laivanrakennuksen nousukauden vahva tilauskanta on toimitettu. Laivojen ajonopeuden hidastaminen lieventää osittain ylikapasiteettia.

Maailmantalouden jatkuneet riskit ja poliittinen epävakaus voivat vaikuttaa kielteisesti Services-liiketoiminnan tilauskertymään. Haastavat olosuhteet monilla merenkulun markkinoilla ovat myös mahdollinen riski.

Konserniyhtiöt ovat vastaajina eräissä oikeusjutuissa, jotka liittyvät konsernin normaaliin liiketoimintaan. Kyseiset oikeusjutut koskevat muun muassa sopimus- ja muita vastuita, työsuhdeasioita, omaisuusvahinkoja sekä hallintoasioita. Konserni saa ajoittain erisuuruisia ja vaihtelevassa määrin perusteltuja korvausvaatimuksia. Konsernin periaatteisiin kuuluu varausten tekeminen vaatimusten sekä oikeudenkäyntien ja välimiesmenettelyjen varalta silloin kun epäsuotuisa lopputulos on todennäköinen ja kulujen suuruus voidaan kohtuullisella varmuudella arvioida.

Vuoden 2013 vuosikertomus sisältää perusteellisen kuvauksen Wärtsilän riskeistä ja riskienhallinnasta.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?