Wärtsilä Oyj Abp Osavuosikatsaus q1 2014

Uudelleenjärjestelyohjelmat

Tammikuussa Wärtsilä ilmoitti sopeuttavansa toimintojaan varmistaakseen yhtiön kannattavuuden ja kilpailukyvyn myös tulevaisuudessa. Koko konsernin kattavan ohjelman tavoitteena on säästää vuositasolla 60 miljoonaa euroa, ja sen odotetaan johtavan noin 1.000 työntekijän irtisanomiseen maailmanlaajuisesti. Säästöjen vaikutusten arvioidaan toteutuvan täysimääräisesti vuoden 2014 loppuun mennessä. Uudelleenjärjestelyihin liittyvät kertaluonteiset erät ovat 50 miljoonaa euroa, joista 11 milj. euroa kirjattiin vuodelle 2013 ja 6 milj. euroa katsauskaudelle tammi-maaliskuu 2014. Kustannusten loppuosa kirjataan vuoden 2014 aikana.

Wärtsilän yhteistoimintaneuvottelut Suomen osalta päättyivät maaliskuussa. Niiden lopputuloksena irtisanomistarpeen vahvistettiin olevan 142 vakituisessa työsuhteessa olevaa henkilöä. Luonnollinen poistuma ja eläköitymiset huomioiden yhtiö vähentää Suomessa yhteensä noin 200 työpaikkaa. Muissa maissa henkilöstövähennyksiä koskevat neuvottelut ja toimenpiteet etenevät suunnitelman mukaisesti.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?