Wärtsilä Oyj Abp Osavuosikatsaus q1 2014

Liiketoiminnan tulos ja kannattavuus

Ensimmäisen neljänneksen liiketulos (EBIT) ennen kertaluonteisia eriä oli 90 milj. euroa (70), eli 8,9% liikevaihdosta (8,0). Kertaluonteiset erät mukaan lukien liiketulos oli 84 milj. euroa (69), eli 8,3% liikevaihdosta (7,8). Wärtsilä kirjasi 6 milj. euroa (1) rakennejärjestelyihin liittyviä kertaluonteisia eriä ensimmäisen neljänneksen aikana.

Rahoituserät olivat -3 milj. euroa (1). Nettokorot olivat -3 milj. euroa (-3). Tulos ennen veroja oli 81 milj. euroa (96). Vertailukauden tulos ennen veroja sisältää Wärtsilän Sato Oyj -omistuksen myynnin. Katsauskauden verot olivat 18 milj. euroa (23), mikä vastaa 23%:n efektiivistä verokantaa. Osakekohtainen tulos oli 0,31 euroa (0,37) ja osakekohtainen oma pääoma oli 8,64 euroa (8,13). Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) oli 14,2% (16,0). Oman pääoman tuotto (ROE) oli 14,9% (18,5).

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?