Wärtsilä Oyj Abp Osavuosikatsaus q1 2014

Liikevaihto

Wärtsilän liikevaihto kasvoi tammi-maaliskuussa 15% 1.012 milj. euroon (882). Power Plants -liiketoiminnan liikevaihto oli 190 milj. euroa (202), laskua oli 6%. Ship Power -liiketoiminnan liikevaihto kasvoi 54% 386 milj. euroon (251). Services-liiketoiminnan liikevaihto oli tasainen, 435 milj. euroa (434). Varaosien ja pitkäaikaisten huoltosopimusten osuudet Services-liikevaihdon jakaumasta kasvoivat. Power Plants -liiketoiminnan osuus kokonaisliikevaihdosta oli 19%, Ship Power -liiketoiminnan osuus 38% ja Services-liiketoiminnan osuus 43%.

Wärtsilän tammi-maaliskuun liikevaihdosta noin 65% oli euromääräistä, 18% Yhdysvaltain dollareissa, ja loppu jakautui usean valuutan kesken.

Liikevaihto liiketoiminnoittain
MEUR 1-3/2014 1-3/2013 Muutos 2013
Power Plants 190 202 -6% 1 459
Ship Power 386 251 54% 1 357
Services 435 434 0% 1 842
Liikevaihto yhteensä  1 012 882 15% 4 654
Ship Powerin vertailuluvut on oikaistu vastaamaan PowerTech- ja Ship Power -organisaatioiden yhdistymistä, joka astui voimaan 1.1.2014.
Konsernin liikevaihto sisältää vuodelle 2013 -2 milj. euroa ja vuoden 2013 ensimmäiselle neljännekselle -5 milj. euroa liiketoiminnoille kohdistamattomia suojauksia.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?