Wärtsilä Oyj Abp Osavuosikatsaus q1 2014

Tase, rahoitus ja rahavirta

Wärtsilän tammi-maaliskuun liiketoiminnan rahavirta oli 111 milj. euroa (84). Keskittyminen nettokäyttöpääoman kehitykseen tuotti myönteistä tulosta ja nettokäyttöpääoma oli kauden lopussa 292 milj. euroa (446). Saatujen ennakoiden määrä oli 965 milj. euroa (810) kauden lopussa. Rahavarat kauden lopussa olivat 242 milj. euroa (205) ja vahvistetut ja käyttämättömät luottolimiittisopimusohjelmat 599 milj. euroa (579). Osinkoja maksettiin 209 milj. euroa (199) ensimmäisen neljänneksen aikana.

Wärtsilällä oli maaliskuun 2014 lopussa korollisia lainoja yhteensä 663 milj. euroa (890). Lyhytaikaiset lainat, jotka erääntyvät seuraavan 12 kuukauden sisällä, olivat yhteensä 94 milj. euroa. Korollisen lainapääoman nettomäärä oli 390 milj. euroa (668) ja nettovelkaantumisaste oli 0,22 (0,42). Pitkäaikaiset lainat olivat 539 milj. euroa ja vahvistetut ja nostamattomat pitkäaikaiset lainat 100 milj. euroa.

 

Konsernin maksuvalmius
MEUR 31.3.2014 31.12.2013
Rahavarat 242 388
Käyttämättömät vahvistetut luottolimiittisopimukset 699 699
Maksuvalmius 941 1 087
% liikevaihdosta (12 viimeiseltä kuukaudelta) 20 23
Yritystodistukset 4 14
Maksuvalmius poislukien yritystodistukset 937 1 073
% liikevaihdosta (12 viimeiseltä kuukaudelta) 20 23
Lainaportfolion keskimääräinen takaisinmaksuaika oli 31.3.2014 40 kuukautta ja pitkäaikaisten lainojen 41 kuukautta.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?