Wärtsilä Oyj Abp Osavuosikatsaus q1 2014

Tilauskanta

Katsauskauden lopussa Wärtsilän tilauskanta oli 4.505 milj. euroa (4.998), laskua oli 10%. Power Plants -tilauskanta laski 25% ja oli 1.343 milj. euroa (1.787). Ship Powerin tilauskanta säilyi vakaana ja oli 2.338 milj. euroa (2.342). Services -liiketoiminnan tilauskanta laski 5% ja oli 824 milj. euroa (869).

Tilauskanta liiketoiminnoittain
MEUR 31.3.2014 31.3.2013 Muutos 31.12.2013
Power Plants 1 343 1 787 -25% 1 367
Ship Power 2 338 2 342 0% 2 308
Services 824 869  -5% 751
Tilauskanta yhteensä  4 505 4 998  -10% 4 426
Ship Powerin vertailuluvut on oikaistu vastaamaan PowerTech- ja Ship Power -organisaatioiden yhdistymistä, joka astui voimaan 1.1.2014.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?