Wärtsilä Oyj Abp Osavuosikatsaus q1 2014

Tilauskertymä

Wärtsilän tammi-maaliskuun tilauskertymä oli 1.142 miljoonaa euroa (1.352), laskua oli 16% sekä edellisvuoden vastaavaan kauteen että edelliseen neljännekseen verrattuna (1.351 milj. euroa vuoden 2013 neljännellä neljänneksellä). Ensimmäisen neljänneksen tilaus-laskutussuhde oli 1,13 (1,53).

Power Plants -liiketoiminnan ensimmäisen neljänneksen tilauskertymä oli 165 milj. euroa (406), 59% pienempi kuin edellisvuoden vastaavalla jaksolla. Edelliseen neljännekseen verrattuna tilauskertymä laski 60% (409 milj. euroa vuoden 2013 neljännellä neljänneksellä). Suurin osa tilauksista oli peräisin Lähi-idästä ja Afrikasta.

Ship Power -liiketoiminnan tammi-maaliskuun tilauskertymä oli 467 milj. euroa (443), kasvua oli 5% edellisvuoden vastaavaan kauteen verrattuna. Edelliseen neljännekseen verrattuna tilauskertymä laski 4% (486 milj. euroa vuoden 2013 neljännellä neljänneksellä). Kysyntä oli vahvinta kauppalaiva- ja offshore-segmenteissä. Offshore-tilauksiin sisältyi tilaus suunnittelun ja kokonaisratkaisujen toimittamisesta neljään uuteen porauslautan tukialukseen, jotka rakennetaan Siem Offshorelle. Kauppalaivasegmentissä Wärtsilän lisenssiyhtiö sai merkittävän tilauksen Wärtsilän uuden hidaskäyntisen monipolttoainemoottorin toimittamisesta nesteytetyn maakaasun kuljetusalukselle, joka rakennetaan kiinalaiselle laivanomistajalle ja varustamolle Zheijiang Huaxiang Shipping Co:lle. Wärtsilä toimittaa alukselle kaasuventtiiliyksikön. Ensimmäisen neljänneksen aikana tilattiin yhteensä kuusi rikkipesuria neljään alukseen ja kiinnostus ympäristöratkaisuja kohtaan on lisääntynyt. Tilauksia saatiin myös painolastivedenkäsittelyjärjestelmistä, mukaan lukien tilaus uuden aquarius ready -ratkaisun jälkiasennuksesta kahteen isobritannialaisen Condor Ferries -yhtiön RoRo-lauttaan. Kauppalaivasegmentin osuus ensimmäisen neljänneksen tilauksista oli 62% ja offshore-segmentin 33%. Erikoisalussegmentin osuus tilauksista oli 4% ja muiden tilausten 2%.

Services-liiketoiminnan ensimmäisen neljänneksen tilauskertymä oli 510 milj. euroa (504), 1% enemmän kuin edellisvuoden vastaavana kautena. Edelliseen neljännekseen verrattuna tilauskertymä kasvoi 12% (457 milj. euroa vuoden 2013 neljännellä neljänneksellä). Ensimmäisen neljänneksen aikana Wärtsilä allekirjoitti kolmevuotisen huoltosopimuksen hollantilaisen ruoppaus- ja offshore-urakoitsijan Van Oordin kanssa. Wärtsilä sai myös tilauksen uuden kiinteälapaisen potkurin teknisestä suunnittelusta ja asennuksesta australialaiseen kelluvaan tuotanto-, varastointi- ja lastausalukseen.

Tilauskertymä liiketoiminnoittain
MEUR 1-3/2014 1-3/2013 Muutos 2013
Power Plants 165 406 -59% 1 292
Ship Power 467 443 5% 1 695
Services 510 504 1% 1 885
Tilauskertymä yhteensä 1 142 1 352  -16% 4 872
Ship Powerin vertailuluvut on oikaistu vastaamaan PowerTech- ja Ship Power -organisaatioiden yhdistymistä, joka astui voimaan 1.1.2014.
Tilauskertymä Power Plants
MW 1-3/2014 1-3/2013 Muutos 2013
Öljy 161 138 17% 444
Kaasu 236 622 -62% 1 957
Tilauskertymä yhteensä  396 760 -48% 2 401

Tilauskertymä yhteisyrityksissä

Eteläkorealaisen yhteisyrityksen Wärtsilä Hyundai Engine Company Ltd:n ja kiinalaisen yhteisyrityksen Wärtsilä Qiyao Diesel Company Ltd:n tilauskertymä oli tammi-maaliskuussa yhteensä 25 milj. euroa (25). Wärtsilän omistusosuus näissä yhteisyrityksissä on 50%, ja niiden tulos kirjataan osuutena osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?