Wärtsilä Oyj Abp Osavuosikatsaus q1 2014

Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet
MEUR 1–3/2014 1–3/2013 2013
Aineettomat hyödykkeet
Kirjanpitoarvo 1.1. 1 235 1 259 1 259
Valuuttakurssimuutokset 4 -15 -37
Lisäykset 10 13 53
Poistot ja arvonalentumiset -13 -15 -58
Vähennykset ja uudelleenryhmittelyt 11 17
Kirjanpitoarvo raportointikauden lopussa 1 235 1 253 1 235
Aineelliset hyödykkeet
Kirjanpitoarvo 1.1. 449 470 470
Valuuttakurssimuutokset 2 -12
Lisäykset 11 7 76
Poistot ja arvonalentumiset -16 -17 -66
Vähennykset ja uudelleenryhmittelyt -4 -11 -20
Kirjanpitoarvo raportointikauden lopussa 440 451 449

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?