Wärtsilä Oyj Abp Osavuosikatsaus q1 2014

     

 

Bruttoinvestoinnit
MEUR 1–3/2014 1–3/2013 2013
Osakkeet ja yrityshankinnat 1 4 5
Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet 21 20 129
Yhteensä 22 25 134

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?