Wärtsilä Oyj Abp Osavuosikatsaus q1 2014

Käyvät arvot
Arvostus käypään arvoon raportointikauden lopussa:
MEUR Tase-erien
kirjanpito-
arvot
Käypä arvo
Rahoitusvarat
Myytävissä olevat rahoitusvarat (taso 3) 15 15
Korolliset sijoitukset, pitkäaikaiset (taso 2) 1 1
Muut saamiset, pitkäaikaiset (taso 2) 5 5
Johdannaiset (taso 2) 17 17
Rahoitusvelat
Korolliset velat, pitkäaikaiset (taso 2) 539 546
Johdannaiset (taso 2) 13 13

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?