Wärtsilä Oyj Abp Osavuosikatsaus q1 2014

Henkilöstö
1–3/2014 1–3/2013 2013
Keskimäärin 18 551 18 680 18 749
Raportointikauden lopussa 18 514 18 674 18 663

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?