Wärtsilä Oyj Abp Osavuosikatsaus q1 2014

Korolliset nettovelat
MEUR 1–3/2014 1–3/2013 2013
Pitkäaikaiset velat 539 578 571
Lyhytaikaiset velat 94 312 94
Lainasaamiset -1 -16 -1
Rahavarat -242 -205 -388
Yhteensä 390 668 276

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?