Wärtsilä Oyj Abp Osavuosikatsaus q1 2014

Laaja tuloslaskelma
MEUR 1–3/2014 1–3/2013 2013
Raportointikauden tulos 63 73 393
Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen:
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi
Etuuspohjaisen nettovelan uudelleen määrittämisestä johtuvat erät 8 -9
Verot eristä, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi -3 -1
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi, yhteensä 5 -10
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi
Muuntoerot 1 -6 -72
Myytävissä olevat rahoitusvarat
arvonmuutokset 1 1
siirretty tuloslaskelmaan -25 -25
Rahavirran suojaukset 7 -22 -24
Verot eristä, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi -2 12 14
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi, yhteensä 6 -41 -107
Raportointikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen: 6 -35 -117
Raportointikauden laaja tulos yhteensä 68 37 276
Laajan tuloksen jakautuminen:
Emoyhtiön osakkeenomistajat 68 36 275
Määräysvallattomat omistajat 1 2
68 37 276

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?