Wärtsilä Oyj Abp Osavuosikatsaus q1 2014

     

 

Laskelma oman pääoman muutoksista
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Määräys-
vallattomien
omistajien
osuus
Oma
pääoma
yhteensä
MEUR Osake-
pääoma
Ylikurssi-
rahasto
Muunto-
erot
Arvon-
muutos-
rahasto
Vakuutus-
matemaattiset
voitot ja
tappiot
Kertyneet
voitto-
varat
Oma pääoma 1.1.2014 336 61 -85 -13 -43 1 587 40 1 884
Maksetut osingot -207 -2 -209
Raportointikauden laaja tulos yhteensä 3 5 61 68
Oma pääoma 31.3.2014 336 61 -82 -8 -43 1 441 38 1 743
Oma pääoma 1.1.2013 336 61 -12 21 -34 1 393 26 1 791
Maksetut osingot -197 -2 -199
Raportointikauden laaja tulos yhteensä -7 -35 5 72 1 37
Oma pääoma 31.3.2013 336 61 -19 -13 -29 1 268 25 1 629

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?