Wärtsilä Oyj Abp Osavuosikatsaus q1 2014

Liikevaihdon maantieteellinen jakauma
MEUR 1–3/2014 1–3/2013 2013
Eurooppa 348 241 1 329
Aasia 410 345 1 759
Amerikka 163 213 1 068
Muut 91 84 498
Yhteensä 1 012 882 4 654

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?