Wärtsilä Oyj Abp Osavuosikatsaus q1 2014

Lyhennetty tuloslaskelma neljänneksittäin
Oikaistu
MEUR 1–3/2014 10–12/2013 7–9/2013 4–6/2013 1–3/2013 10–12/2012
Liikevaihto 1 012 1 411 1 209 1 152 882 1 533
Liiketoiminnan muut tuotot 18 29 18 31 7 12
Kulut -925 -1 226 -1 071 -1 046 -793 -1 343
Poistot ja arvonalentumiset -29 -29 -30 -32 -32 -38
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta 9 7 4 6 5 7
Liiketulos 84 191 130 110 69 171
Rahoitustuotot ja -kulut -3 -11 -4 -5 1 -9
Nettovoitot myytävissä olevista rahoitusvaroista 25
Tulos ennen veroja 81 181 126 104 96 162
Tuloverot -18 -33 -31 -25 -23 -37
Raportointikauden tulos 63 147 95 79 73 124
Jakautuminen:
Emoyhtiön osakkeenomistajat 62 147 94 78 72 123
Määräysvallattomat omistajat 1 1 1 1 1
63 147 95 79 73 124
Emoyhtiön osakkeenomistajille
kuuluva osakekohtainen tulos:
Tulos/osake (laimentamaton ja laimennettu), euroa 0,31 0,74 0,48 0,39 0,37 0,62

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?