Wärtsilä Oyj Abp Osavuosikatsaus q1 2014

Tunnuslukuja
1–3/2014 1–3/2013 2013
Tulos/osake (laimentamaton ja laimennettu), euroa 0,31 0,37 1,98
Oma pääoma/osake, euroa 8,64 8,13 9,35
Omavaraisuusaste, % 42,8 39,0 43,9
Nettovelkaantumisaste 0,22 0,42 0,15
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 14,2 16,0 21,2
Oman pääoman tuotto (ROE), % 14,9 18,5 21,4

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?