Wärtsilä Oyj Abp Osavuosikatsaus q1 2014

Vastuusitoumukset
MEUR 1–3/2014 1–3/2013 2013
Kiinteistökiinnitykset 11 28 26
Yrityskiinnitykset ja muut sitoumukset 25 26 25
Yhteensä 36 54 51
Takaukset ja vastuusitoumukset
samaan konserniin kuuluvien yritysten puolesta 661 570 665
osakkuusyhtiöiden puolesta 8 7
Leasingvuokrasopimusten mukaisten vuokrien nimellisarvo
maksetaan seuraavan vuoden kuluessa 26 22 27
maksetaan vuotta pidemmän ajan ja enintään viiden vuoden kuluttua 69 43 78
maksetaan myöhemmin 25 9 26
Yhteensä 781 652 803

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?