Wärtsilä Oyj Abp Osavuosikatsaus q2 2014

KONSERNIJOHTAJAN KATSAUS

Uudelleenjärjestelyt sekä Ship Power- ja Services-liiketoimintojen parantunut kehitys ovat kompensoineet matalaa kysyntää Power Plants -liiketoiminnan puolella ja kasvattaneet kannattavuutemme 9,9%:iin.

-Björn Rosengren, Konsernijohtaja

Katso webcast

Kannattavuus kehittyi hyvin

“Kehitys on ollut hyvää vuoden 2014 ensimmäisellä puoliskolla. Olen tyytyväinen, että uudelleenjärjestelyihin liittyvät toimenpiteet ovat jo vaikuttaneet myönteisesti liiketulokseemme. Uudelleenjärjestelyistä saavutetut säästöt sekä Ship Power- ja Services-liiketoimintojen parantunut kehitys ovat kompensoineet matalaa kysyntää Power Plants -liiketoiminnan puolella ja kasvattaneet kannattavuutemme 9,9%:iin.

Merenkulun markkinoilla tilaukset ovat jatkuneet aktiivisina, ja Ship Powerin toisen neljänneksen tilauskertymä kehittyi hyvin. Tilausaktiviteetti oli vahvinta offshore-segmentillä ja kaasualuksissa. Voimantuotannon kokonaismarkkinoiden tilanne jatkui kuitenkin haastavana, mikä vaikutti Power Plants -liiketoimintaamme. Tilaukset vahvistuivat ensimmäisen neljänneksen heikolta tasolta, mutta pysyivät kuitenkin melko alhaisina. Olen vakuuttunut, että aktiviteetti tulee parantumaan toisella vuosipuoliskolla. Huoltoliiketoiminnassa vuosineljännes oli aktiivinen laiva-asiakkaiden pitkäaikaisten huoltosopimusten solmimisen kannalta. Kiinnostus sopimuksia kohtaan on edelleen vahvinta erikoistuneemmilla alussegmenteillä.

Heinäkuussa ilmoitimme yhteisyrityksen perustamisesta China State Shipbuilding Corporationin kanssa. Yhteisyritys vastaa jatkossa Wärtsilän kaksitahtimoottoreiden liiketoiminnasta kokonaisuudessaan. Omistusosuutemme yhteisyrityksestä tulee olemaan 30%. Wärtsilän kaksitahtimoottoreiden huoltovastuu säilyy Wärtsilä Services -yksiköllä. Kumppanuus vahvistaa Wärtsilän kaksitahtimoottoritekniikan asemaa merimoottorimarkkinoilla ja antaa tukevan pohjan tuleville investoinneille johtavaan kaksitahtimoottoritekniikkaan ja asiakastukeen. Kaupalla on myönteinen vaikutus meidän toimintaan ja sen ansiosta odotuksemme vuoden 2014 kannattavuudelle on parantunut noin 11,5%:iin. Olemme myös tarkentaneet liikevaihdon kasvuodotuksia noin 5%:iin.”

björn-autograph.png

Björn Rosengren, Konsernijohtaja 

WÄRTSILÄN NÄKYMÄT VUODELLE 2014 MUUTTUNEET

Wärtsilä odottaa vuoden 2014 kannattavuuden (EBIT% ennen kertaluonteisia eriä) olevan noin 11,5% kaksitahtimoottoriliiketoiminnan kaupasta johtuen. Liikevaihdon odotetaan kasvavan noin 5%.

Aikaisemmin Wärtsilä odotti vuoden 2014 liikevaihdon kasvavan 0-10% ja kannattavuuden (EBIT% ennen kertaluonteisia eriä) olevan noin 11%.


KESKEISTÄ TOISELTA NELJÄNNEKSELTÄ

 • Tilauskertymä kasvoi 9% 1.163 milj. euroon (1.071)

 • Liikevaihto laski 2% 1.132 milj. euroon (1.152)

 • Tilaus-laskutussuhde 1,03 (0,93)

 • Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä 122 milj. euroa, eli 10,8% liikevaihdosta (111 milj. euroa ja 9,6%)

 • Tulos/osake 0,42 euroa (0,39)

 • Liiketoiminnan rahavirta 61 milj. euroa (38)

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat:

 • Wärtsilä ja China State Shipbuilding Corporation allekirjoittivat sopimuksen yhteisyrityksen perustamisesta. Wärtsilän kaksitahtimoottoriliiketoiminta siirtyy yhteisyritykseen. Kaksitahtimoottoriliiketoiminta raportoidaan jatkossa lopetettuna toimintana.
 • Wärtsilä ja China State Shipbuilding Corporation allekirjoittivat sopimuksen yhteisyrityksen perustamisesta keskikokoisten ja suurten keskinopeiden dieselmoottorien ja monipolttoainemoottorien valmistamiseksi

Keskeistä katsauskaudelta tammi-kesäkuu 2014

 • Tilauskertymä laski 5% 2.305 milj. euroon (2.424)

 • Liikevaihto kasvoi 5% 2.144 milj. euroon (2.034)

 • Tilaus-laskutussuhde 1,07 (1,19)

 • Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä 212 milj. euroa, eli 9,9% liikevaihdosta (181 milj. euroa ja 8,9%)

 • Tulos/osake 0,73 euroa (0,76)

 • Liiketoiminnan rahavirta 172 milj. euroa (122)

 • Tilauskanta laski 4% ja oli kauden lopussa 4.554 milj. euroa (4.763)


Avainluvut

MEUR 4-6/2014 4-6/2013 Muutos 1-6/2014 1-6/2013 Muutos 2013
Tilauskertymä 1 163 1 071 9% 2 305 2 424 -5% 4 872
Tilauskanta kauden lopussa 4 554 4 763 -4% 4 426
Liikevaihto 1 132 1 152 -2% 2 144 2 034 5% 4 654
Liiketulos (EBIT)1 122 111 10% 212 181 17% 520
% liikevaihdosta 10,8 9,6 9,9 8,9 11,2
Tulos ennen veroja2 109 104 190 200 507
Tulos/osake, euroa2 0,42 0,39 0,73 0,76 1,98
Liiketoiminnan rahavirta 61 38 172 122 578
Korolliset nettovelat kauden lopussa 350 658 276
Bruttoinvestoinnit 47 49 134
Nettovelkaantumisaste  0,19 0,40 0,15
1 EBIT on esitetty ilman kertaluonteisia eriä. Wärtsilä kirjasi rakennejärjestelyihin liittyviä kertaluonteisia eriä 10 milj. euroa (1) toisen neljänneksen aikana ja 16 milj. euroa (2) katsauskauden tammi-kesäkuu 2014 aikana.
2 Tulos/osake ja tulos ennen veroja katsauskaudella tammi-kesäkuu 2013 ja vuonna 2013 sisältää Wärtsilän Sato Oyj -omistuksen myynnin.