Wärtsilä Oyj Abp Osavuosikatsaus q2 2014

Avainluvut

MEUR 4-6/2014 4-6/2013 Muutos 1-6/2014 1-6/2013 Muutos 2013
Tilauskertymä 1 163 1 071 9% 2 305 2 424 -5% 4 872
Tilauskanta kauden lopussa 4 554 4 763 -4% 4 426
Liikevaihto 1 132 1 152 -2% 2 144 2 034 5% 4 654
Liiketulos (EBIT)1 122 111 10% 212 181 17% 520
% liikevaihdosta 10,8 9,6 9,9 8,9 11,2
Tulos ennen veroja2 109 104 190 200 507
Tulos/osake, euroa2 0,42 0,39 0,73 0,76 1,98
Liiketoiminnan rahavirta 61 38 172 122 578
Korolliset nettovelat kauden lopussa 350 658 276
Bruttoinvestoinnit 47 49 134
Nettovelkaantumisaste  0,19 0,40 0,15
1 EBIT on esitetty ilman kertaluonteisia eriä. Wärtsilä kirjasi rakennejärjestelyihin liittyviä kertaluonteisia eriä 10 milj. euroa (1) toisen neljänneksen aikana ja 16 milj. euroa (2) katsauskauden tammi-kesäkuu 2014 aikana.
2 Tulos/osake ja tulos ennen veroja katsauskaudella tammi-kesäkuu 2013 ja vuonna 2013 sisältää Wärtsilän Sato Oyj -omistuksen myynnin.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?