Wärtsilä Oyj Abp Osavuosikatsaus q2 2014

Björn Rosengren, konsernijohtaja

“Kehitys on ollut hyvää vuoden 2014 ensimmäisellä puoliskolla. Olen tyytyväinen, että uudelleenjärjestelyihin liittyvät toimenpiteet ovat jo vaikuttaneet myönteisesti liiketulokseemme. Uudelleenjärjestelyistä saavutetut säästöt sekä Ship Power- ja Services-liiketoimintojen parantunut kehitys ovat kompensoineet matalaa kysyntää Power Plants -liiketoiminnan puolella ja kasvattaneet kannattavuutemme 9,9%:iin.

Merenkulun markkinoilla tilaukset ovat jatkuneet aktiivisina, ja Ship Powerin toisen neljänneksen tilauskertymä kehittyi hyvin. Tilausaktiviteetti oli vahvinta offshore-segmentillä ja kaasualuksissa. Voimantuotannon kokonaismarkkinoiden tilanne jatkui kuitenkin haastavana, mikä vaikutti Power Plants -liiketoimintaamme. Tilaukset vahvistuivat ensimmäisen neljänneksen heikolta tasolta, mutta pysyivät kuitenkin melko alhaisina. Olen vakuuttunut, että aktiviteetti tulee parantumaan toisella vuosipuoliskolla. Huoltoliiketoiminnassa vuosineljännes oli aktiivinen laiva-asiakkaiden pitkäaikaisten huoltosopimusten solmimisen kannalta. Kiinnostus sopimuksia kohtaan on edelleen vahvinta erikoistuneemmilla alussegmenteillä.

Heinäkuussa ilmoitimme yhteisyrityksen perustamisesta China State Shipbuilding Corporationin kanssa. Yhteisyritys vastaa jatkossa Wärtsilän kaksitahtimoottoreiden liiketoiminnasta kokonaisuudessaan. Omistusosuutemme yhteisyrityksestä tulee olemaan 30%. Wärtsilän kaksitahtimoottoreiden huoltovastuu säilyy Wärtsilä Services -yksiköllä. Kumppanuus vahvistaa Wärtsilän kaksitahtimoottoritekniikan asemaa merimoottorimarkkinoilla ja antaa tukevan pohjan tuleville investoinneille johtavaan kaksitahtimoottoritekniikkaan ja asiakastukeen. Kaupalla on myönteinen vaikutus Wärtsilän toimintaan ja sen ansiosta odotuksemme vuoden 2014 kannattavuudelle on parantunut noin 11,5%:iin. Olemme myös tarkentaneet liikevaihdon kasvuodotuksia noin 5%:iin.”

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?