Wärtsilä Oyj Abp Osavuosikatsaus q2 2014

Kannattavuus kehittyi hyvin

Tätä osavuosikatsausta ei ole tilintarkastettu.

Keskeistä toiselta neljännekseltä

 • Tilauskertymä kasvoi 9% 1.163 milj. euroon (1.071)
 • Liikevaihto laski 2% 1.132 milj. euroon (1.152)
 • Tilaus-laskutussuhde 1,03 (0,93)
 • Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä 122 milj. euroa, eli 10,8% liikevaihdosta (111 milj. euroa ja 9,6%)
 • Tulos/osake 0,42 euroa (0,39)
 • Liiketoiminnan rahavirta 61 milj. euroa (38)

Keskeistä katsauskaudelta tammi-kesäkuu 2014

 • Tilauskertymä laski 5% 2.305 milj. euroon (2.424)
 • Liikevaihto kasvoi 5% 2.144 milj. euroon (2.034)
 • Tilaus-laskutussuhde 1,07 (1,19)
 • Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä 212 milj. euroa, eli 9,9% liikevaihdosta (181 milj. euroa ja 8,9%)
 • Tulos/osake 0,73 euroa (0,76)
 • Liiketoiminnan rahavirta 172 milj. euroa (122)
 • Tilauskanta laski 4% ja oli kauden lopussa 4.554 milj. euroa (4.763)

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat:

 • Wärtsilä ja China State Shipbuilding Corporation allekirjoittivat sopimuksen yhteisyrityksen perustamisesta. Wärtsilän kaksitahtimoottoriliiketoiminta siirtyy yhteisyritykseen. Kaksitahtimoottoriliiketoiminta raportoidaan jatkossa lopetettuna toimintana.
 • Wärtsilä ja China State Shipbuilding Corporation allekirjoittivat sopimuksen yhteisyrityksen perustamisesta keskikokoisten ja suurten keskinopeiden dieselmoottorien ja monipolttoainemoottorien valmistamiseksi

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?