Wärtsilä Oyj Abp Osavuosikatsaus q2 2014

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Wärtsilä ja China State Shipbuilding Corporation (CSSC) allekirjoittivat sopimuksen yhteisyrityksen perustamisesta. Wärtsilän kaksitahtimoottoriliiketoiminta siirtyy yhteisyritykseen. Sopimuksen mukaan CSSC omistaa yhteisyrityksestä 70% ja Wärtsilä 30%. Wärtsilän kaksitahtimoottorien huoltovastuu säilyy Wärtsilä Services -yksiköllä. Kumppanuus vahvistaa Wärtsilän 2-tahtimoottoritekniikan asemaa merimoottorimarkkinoilla ja antaa tukevan pohjan tuleville investoinneille johtavaan 2-tahtimoottoritekniikkaan ja asiakastukeen. Kaupan arvo on noin 46 miljoonaa euroa. Sopimuksen taloudellinen vaikutus riippuu kaupan loppuunsaattamisen ajoituksesta ja tietyistä asiaan liittyvistä prosesseista. Sopimuksella on positiivinen vaikutus Wärtsilän toimintaan. Kaupan loppuunsaattamisen edellytyksenä on asianmukaiset viranomaishyväksynnät, joiden odotetaan tulevan vuoden 2015 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Kaksitahtimoottoriliiketoiminta raportoidaan jatkossa lopetettuna toimintana.

Wärtsilä ja China State Shipbuilding Corporation allekirjoittivat yhteisyrityssopimuksen keskisuurten ja suurten keskinopeiden dieselmoottorien ja monipolttoainemoottorien valmistamisesta. CSSC Wärtsilä Engine (Shanghai) Co. Ltd -yhtiön tehdas rakennetaan Lingangiin Shanghaissa, ja ensimmäisen moottorin odotetaan olevan toimitusvalmis vuoden 2015 loppuun mennessä. Wärtsilän omistusosuus yhteisyrityksestä on 49 prosenttia ja pääomasijoituksen suuruus noin 27 miljoonaa euroa.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?