Wärtsilä Oyj Abp Osavuosikatsaus q2 2014

Riskit ja liiketoiminnan epävarmuustekijät

Power Plants -liiketoiminnassa epävarmuus rahoitusmarkkinoilla ja merkittävät valuuttakurssivaihtelut voivat vaikuttaa rahoituksen saatavuuteen ja suurempien projektien ajoitukseen. Perushyödykkeiden, kuten mineraalien, alhainen kysyntä voi vaikuttaa teollisuusasiakkaiden investointipäätöksiin.

Merenkulun ja laivanrakennuksen alalla liiketoimintaympäristö on yhä haastava. Hieman piristyneistä maailmantalouden kehitysnäkymistä huolimatta epävarmuutta on vielä tietyillä alueilla. Ylikapasiteetti ja rahtitonniston alhainen kysyntä rajoittavat rahtihintojen kehitystä perinteisillä merenkulunmarkkinoilla. Öljyn ja kaasun tasainen hintakehitys yhdistettynä etsintä- ja tuotantokulujen kasvuun voi lyhyellä aikavälillä lisätä epävarmuutta investointien vahvistamiseen offshore-alalla.

Maailmantalouden jatkuneet riskit ja poliittinen epävakaus voivat vaikuttaa kielteisesti Services-liiketoiminnan tilauskertymään. Haastavat olosuhteet monilla merenkulun markkinoilla ovat myös mahdollinen riski.

Konserniyhtiöt ovat vastaajina eräissä oikeusjutuissa, jotka liittyvät konsernin normaaliin liiketoimintaan. Kyseiset oikeusjutut koskevat muun muassa sopimus- ja muita vastuita, työsuhdeasioita, omaisuusvahinkoja sekä hallintoasioita. Konserni saa ajoittain erisuuruisia ja vaihtelevassa määrin perusteltuja korvausvaatimuksia. Konsernin periaatteisiin kuuluu varausten tekeminen vaatimusten sekä oikeudenkäyntien ja välimiesmenettelyjen varalta silloin, kun epäsuotuisa lopputulos on todennäköinen ja kulujen suuruus voidaan kohtuullisella varmuudella arvioida.

Vuoden 2013 vuosikertomus sisältää perusteellisen kuvauksen Wärtsilän riskeistä ja riskienhallinnasta.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?