Wärtsilä Oyj Abp Osavuosikatsaus q2 2014

Strategiset toimenpiteet, yritysostot, yhteisyritykset ja verkoston laajentaminen

Kesäkuussa Wärtsilä ja Transmashholding sopivat, että Wärtsilä myy 50 prosentin omistusosuutensa Wärtsilä TMH Diesel Engine Company LLC:stä yhteisyrityksen toiselle osakkaalle Transmashholdingille. Yhteisyritys perustettiin valmistamaan nykyaikaisia ja monikäyttöisiä dieselmoottoreita, joita oli tarkoitus käyttää vaihtovetureissa sekä erilaisissa merenkulku- ja voimalaitossovelluksissa. Kaupan toteutuminen mahdollistaa Wärtsilän keskittymisen sen ydinosaamisalueisiin eli koko elinkaaren kattavien voimaratkaisujen toimittamiseen merenkulku- ja energia-aloille. Sopimus on saanut asianmukaiset viranomaishyväksynnät, ja kauppa on saatettu loppuun heinäkuun alussa. Kaupan arvo on noin 12 miljoonaa euroa. Kaupalla ei ole merkittävää vaikutusta Wärtsilän tulokseen.

Huhtikuussa Wärtsilä avasi uuden sähkö- & automaatiojärjestelmien testauskeskuksen Stordissa, Norjassa. Uudet tilat muodostavat yhden Euroopan suurimmista testauskeskuksista, joissa on erikoistuttu erityisesti merenkulun ja offshore-sovelluksien sähkö- ja automaatiojärjestelmiin. Uusien testaus- ja valmennustilojen avulla Wärtsilä voi toteuttaa täysimittaisia testauksia ja varmennuksia sekä olemassa olevien että uusien sähkö- ja automaatioratkaisujen osalta.

Wärtsilän ja Yuchai Marine Power Co. Ltd:n 50/50 tasaosuuksilla omistaman kiinalaisen yhteisyrityksen, Wärtsilä Yuchai Engine Co. Ltd, tuotantolaitoksen sekä Wärtsilän kokonaan omistaman Brasilian tuotantolaitoksen rakentaminen etenee suunnitelmien mukaisesti. Laitokset on tarkoitus vihkiä käyttöön vuoden 2014 kolmannella neljänneksellä, ja ensimmäisten toimitusten on tarkoitus lähteä tehtailta tämän vuoden aikana.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?