Wärtsilä Oyj Abp Osavuosikatsaus q2 2014

Uudelleenjärjestelyohjelmat

Tammikuussa ilmoitetut sopeuttamistoimenpiteet etenevät suunnitelman mukaisesti. Koko konsernia koskeva tehostamisohjelma pantiin alulle, jotta yhtiön kannattavuus ja kilpailukyky voidaan varmistaa myös tulevaisuudessa. Ohjelman tavoitteena on säästää vuositasolla 60 milj. euroa, ja sen odotetaan johtavan noin 1.000 työntekijän irtisanomiseen maailmanlaajuisesti. Säästöjen vaikutusten arvioidaan toteutuvan täysimääräisesti vuoden 2014 loppuun mennessä. Katsauskauden tammi-kesäkuun 2014 lopussa noin 10 milj. euron säästöt olivat toteutuneet. Uudelleenjärjestelyihin liittyvät kertaluonteiset erät arvioidaan olevan 50 milj. euroa, joista 11 milj. euroa kirjattiin vuodelle 2013 ja 16 milj. euroa katsauskaudelle tammi-kesäkuu 2014. Kustannusten loppuosa kirjataan vuoden 2014 toisen puoliskon aikana.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?