Wärtsilä Oyj Abp Osavuosikatsaus q2 2014

Liiketoiminnan tulos ja kannattavuus

Toisen neljänneksen liiketulos (EBIT) ennen kertaluonteisia eriä oli 122 milj. euroa (111), tai 10,8% liikevaihdosta (9,6). Kertaluonteiset erät mukaan lukien liiketulos oli 113 milj. euroa (110) eli 10,0% liikevaihdosta (9,5). Wärtsilä kirjasi 10 milj. euroa (1) rakennejärjestelyihin liittyviä kertaluonteisia eriä toisen neljänneksen aikana.

Katsauskauden tammi-kesäkuu liiketulos (EBIT) ennen kertaluonteisia eriä oli 212 milj. euroa (181), eli 9,9% liikevaihdosta (8,9). Kertaluonteiset erät mukaan lukien liiketulos oli 197 milj. euroa (179) eli 9,2% liikevaihdosta (8,8). Katsauskauden aikana rakennejärjestelyihin liittyvät kertaluonteiset erät olivat 16 milj. euroa (2).

Rahoituserät olivat -6 milj. euroa (-4). Nettokorot olivat -4 milj. euroa (-8). Tulos ennen veroja oli 190 milj. euroa (200). Vuoden 2013 tulos ennen veroja sisältää Wärtsilän Sato Oyj -omistuksen myyntivoiton, 25 milj. euroa. Katsauskauden verot olivat 44 milj. euroa (48), joka vastaa 23%:n efektiivistä verokantaa (24). Tulos/osake oli 0,73 euroa (0,76) ja oma pääoma/osake oli 9,12 euroa (8,31). Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) oli 21,0% (19,6). Oman pääoman tuotto (ROE) oli 22,2% (21,7). ROI ja ROE on laskettu rullaavasti 12 edelliseltä kuukaudelta aiemmin käytetyn annualisointimenetelmän sijaan.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?