Wärtsilä Oyj Abp Osavuosikatsaus q2 2014

Liikevaihto

Wärtsilän toisen neljänneksen liikevaihto laski 2% edellisvuoden vastaavaan kauteen verrattuna ja oli 1.132 milj. euroa (1.152). Power Plants -liiketoiminnan liikevaihto oli 233 milj. euroa (369), laskua oli 37%. Ship Power -liiketoiminnan liikevaihto toisella neljänneksellä oli 431 milj. euroa (320), 35% korkeampi kuin vastaavalla neljänneksellä viime vuonna. Services-liiketoiminnan toisen neljänneksen liikevaihto oli tasainen, 468 milj. euroa (465). Varaosien ja pitkäaikaisten huoltosopimusten osuudet Services-liikevaihdon jakaumasta kasvoivat.

Wärtsilän tammi-kesäkuun 2014 liikevaihto kasvoi 5% 2.144 milj. euroon (2.034). Power Plants -liiketoiminnan liikevaihto oli 424 milj. euroa (570), laskua oli 26%. Ship Power -liiketoiminnan liikevaihto kasvoi 43% ja oli 818 milj. euroa (571). Services-liiketoiminnan liikevaihto oli tasainen, 903 milj. euroa (899). Power Plants -liiketoiminnan osuus kokonaisliikevaihdosta oli 20%, Ship Power -liiketoiminnan osuus 38% ja Services-liiketoiminnan osuus 42%.

Wärtsilän tammi-kesäkuun 2014 liikevaihdosta noin 67% oli euromääräistä, 16% Yhdysvaltain dollareissa ja loppu jakautui usean valuutan kesken.

Liikevaihto liiketoiminnoittain
MEUR 4-6/2014 4-6/2013 Muutos 1-6/2014 1-6/2013 Muutos 2013
Power Plants 233 369 -37% 424 570 -26% 1 459
Ship Power1 431 320 35% 818 571 43% 1 357
Services 468 465 1% 903 899 0% 1 842
Muu2 -2 -7 -2
Liikevaihto yhteensä 1 132 1 152  -2% 2 144 2 034 5% 4 654
1 Vertailuluvut on oikaistu vastaamaan PowerTech- ja Ship Power -organisaatioiden yhdistymistä, joka astui voimaan 1.1.2014.
2 Muu liikevaihto koostuu liiketoiminnoille kohdistamattomista suojauksista.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?