Wärtsilä Oyj Abp Osavuosikatsaus q2 2014

Tase, rahoitus ja rahavirta

Wärtsilän toisen neljänneksen liiketoiminnan rahavirta oli 61 milj. euroa (38). Tammi-kesäkuussa 2014 liiketoiminnan rahavirta oli 172 milj. euroa (122). Nettokäyttöpääoma oli 339 milj. euroa (508). Saatujen ennakoiden määrä oli 840 milj. euroa (838) kauden lopussa. Rahavarat kauden lopussa olivat 345 milj. euroa (219) ja käyttämättömät luottolimiittisopimusohjelmat 599 milj. euroa (529).

Wärtsilällä oli kesäkuun 2014 lopussa korollisia lainoja yhteensä 696 milj. euroa (889). Lyhytaikaiset lainat, jotka erääntyvät seuraavan 12 kuukauden sisällä, olivat 102 milj. euroa. Pitkäaikaiset lainat olivat 595 milj. euroa. Korollisen lainapääoman nettomäärä oli 350 milj. euroa (658) ja nettovelkaantumisaste oli 0,19 (0,40).

Konsernin maksuvalmius
MEUR 30.6.2014 31.3.2014
Rahavarat 345 242
Käyttämättömät vahvistetut luottolimiittisopimukset  599  699
Maksuvalmius 944 941
% liikevaihdosta (12 viimeiseltä kuukaudelta) 20 20
Yritystodistukset  4
Maksuvalmius poislukien yritystodistukset 944 937
% liikevaihdosta (12 viimeiseltä kuukaudelta)  20  20
Lainaportfolion keskimääräinen takaisinmaksuaika oli 30.6.2014 46 kuukautta ja pitkäaikaisten lainojen 47 kuukautta.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?