Wärtsilä Oyj Abp Osavuosikatsaus q2 2014

Tilauskanta

Katsauskauden lopussa Wärtsilän tilauskanta oli 4.554 milj. euroa (4.763), laskua oli 4%. Vuoden 2013 loppuun verrattuna tilauskanta kasvoi 3%. Power Plants -tilauskanta oli 1.322 milj. euroa (1.638), laskua oli 19%. Ship Powerin tilauskanta oli 2.367 milj. euroa (2.292), 3% korkeampi kuin edellisvuoden vastaavana kautena. Services-liiketoiminnan tilauskanta kasvoi 4% 865 milj. euroon (833).

Tilauskanta liiketoiminnoittain
MEUR 30.6.2014 30.6.2013 Muutos 31.12.2013
Power Plants 1 322 1 638 -19% 1 367
Ship Power1 2 367 2 292 3% 2 308
Services 865 833 4% 751
Tilauskanta yhteensä  4 554 4 763 -4% 4 426
1 Vertailuluvut on oikaistu vastaamaan PowerTech- ja Ship Power -organisaatioiden yhdistymistä, joka astui voimaan 1.1.2014.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?