Wärtsilä Oyj Abp Osavuosikatsaus q2 2014

Tilauskertymä

Wärtsilän toisen neljänneksen tilauskertymä kasvoi 9% 1.163 milj. euroon (1.071). Edelliseen neljännekseen verrattuna Wärtsilän tilauskertymä kasvoi 2% (1.142 milj. euroa vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä). Toisen neljänneksen tilaus-laskutussuhde oli 1,03 (0,93).

Power Plants -liiketoiminnan toisen neljänneksen tilauskertymä oli 244 milj. euroa (217), 12% enemmän kuin edellisvuoden vastaavalla jaksolla. Edelliseen neljännekseen verrattuna tilauskertymä kasvoi 48% (165 milj. euroa vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä). Toisen neljänneksen aikana Wärtsilä sai 47 MW tilauksen voimalaitoksen kokonaistoimituksesta Saudi-Arabiaan. Tilausaktiviteetti oli hajaantunut maailmanlaajuisesti.

Ship Power -liiketoiminnan toisen neljänneksen tilauskertymä oli 409 milj. euroa (384), kasvua oli 6% edellisvuoden vastaavaan kauteen verrattuna. Edelliseen neljännekseen verrattuna tilauskertymä laski 12% (467 milj. euroa ensimmäisellä neljänneksellä 2014). Kysyntä oli vahvinta kaasualuksissa ja offshore-segmentillä. Offshore-tilaukset pitivät sisällään tilauksen SCR-katalysaattoreilla varustettujen voimakoneiden toimittamisesta kahteen uuteen offshore-alukseen, jotka rakennetaan norjalaiselle Siem Offshore A/S:lle. Matkustajalaivasegmentillä Wärtsilä sai tilauksen Finnlinesilta rikkipesureiden toimittamisesta kuuteen alukseen, jotka operoivat Itämerellä ja Pohjanmerellä. Kiinnostus rikkipesureita kohtaan kasvoi hieman toisen neljänneksen aikana, yhteensä 11 järjestelmää tilattiin 10 alukseen. Kauppalaivasegmentin osuus toisen neljänneksen tilauksista oli 50%, offshore-segmentin 28% ja merivoimien 10%. Matkustajalaivasegmentin osuus tilauksista oli 6% ja erikoisalussegmentin 5%. Muiden tilausten osuus oli 1%.

Services-liiketoiminnan toisen neljänneksen tilauskertymä oli 510 milj. euroa (469), 9% enemmän kuin edellisvuoden vastaavana kautena. Edelliseen neljännekseen verrattuna tilauskertymä oli tasainen (510 milj. euroa vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä). Useita merenkulun huoltosopimuksia solmittiin toisen neljänneksen aikana. LNG-segmentissä allekirjoitettiin teknisiä huoltosopimuksia kolmen kreikkalaisen laivanomistajan, Dynagas Ltd, TMS Cardiff Gas Ltd, ja Maran Gas Maritime Inc, kanssa. Sopimukset kattavat yhteensä 15 alusta. Norjalaisen DOF Groupin kanssa solmittiin kolmen vuoden huoltosopimus, joka sisältää huollon kaikelle Wärtsilän laitteistolle noin 30 aluksessa, jotka operoivat Norjassa, Brasiliassa ja Singaporessa. Lisäksi kaksi alusta lisättiin Wärtsilän ja Yhdysvalloissa sijaitsevan Prestige Cruise Holdings, Inc:n viiden vuoden ylläpitosopimuksen piiriin.

Katsauskaudella tammi-kesäkuu 2014 Wärtsilän tilauskertymä oli yhteensä 2.305 milj. euroa (2.424), laskua oli 5% vuoden 2013 vastaavaan kauteen verrattuna. Tilaus-laskutussuhde oli katsauskaudella 1,07 (1,19). Power Plants -liiketoiminnan tilauskertymä oli 409 milj. euroa (623), 34% vähemmän kuin vuonna 2013. Ship Power -liiketoiminnan tilauskertymä oli 875 milj. euroa (827), 6% korkeampi kuin edellisen vuoden vastaavana kautena. Services-liiketoiminnan tilauskertymä katsauskaudella oli 1.021 milj. euroa (974), 5% enemmän kuin vuoden 2013 vastaavana kautena.

Tilauskertymä liiketoiminnoittain
MEUR 4-6/2014 4-6/2013 Muutos 1-6/2014 1-6/2013 Muutos 2013
Power Plants 244 217 12% 409 623 -34% 1 292
Ship Power1 409 384 6% 875 827 6% 1 695
Services 510 469 9% 1 021 974 5% 1 885
Tilauskertymä yhteensä 1 163 1 071 9% 2 305 2 424  -5% 4 872
1 Vertailuluvut on oikaistu vastaamaan PowerTech- ja Ship Power -organisaatioiden yhdistymistä, joka astui voimaan 1.1.2014.
Tilauskertymä Power Plants
MW 4-6/2014 4-6/2013 Muutos 1-6/2014 1-6/2013 Muutos 2013
Öljy 309 67 361% 470 204 130% 444
Kaasu 281 286 -2% 516 909 -43% 1 957
Tilauskertymä yhteensä 590 353  67% 986 1 113  -11% 2 401

Tilauskertymä yhteisyrityksissä

Eteläkorealaisen yhteisyrityksen Wärtsilä Hyundai Engine Company Ltd:n ja kiinalaisen yhteisyrityksen Wärtsilä Qiyao Diesel Company Ltd:n tilauskertymä oli tammi-kesäkuussa 2014 yhteensä 92 milj. euroa (113). Wärtsilän omistusosuus näissä yhteisyrityksissä on 50%, ja niiden tulos kirjataan osuutena osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?