Wärtsilä Oyj Abp Osavuosikatsaus q2 2014

Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet
MEUR 1–6/2014 1–6/2013 2013
Aineettomat hyödykkeet
Kirjanpitoarvo 1.1. 1 235 1 259 1 259
Valuuttakurssimuutokset 15 -35 -37
Lisäykset 20 27 53
Poistot ja arvonalentumiset -26 -30 -58
Vähennykset ja uudelleenryhmittelyt 10 17
Kirjanpitoarvo raportointikauden lopussa 1 244 1 231 1 235
Aineelliset hyödykkeet
Kirjanpitoarvo 1.1. 449 470 470
Valuuttakurssimuutokset 2 -4 -12
Lisäykset 26 17 76
Poistot ja arvonalentumiset -32 -34 -66
Vähennykset ja uudelleenryhmittelyt -6 -12 -20
Kirjanpitoarvo raportointikauden lopussa 439 437 449

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?