Wärtsilä Oyj Abp Osavuosikatsaus q2 2014

        

Bruttoinvestoinnit
MEUR 1–6/2014 1–6/2013 2013
Osakkeet ja yrityshankinnat 1 5 5
Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet 46 44 129
Yhteensä 47 49 134

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?