Wärtsilä Oyj Abp Osavuosikatsaus q2 2014

Käyvät arvot
Arvostus käypään arvoon raportointikauden lopussa:
MEUR Tase-erien
kirjanpito-
arvot
Käypä arvo
Rahoitusvarat
Myytävissä olevat rahoitusvarat (taso 3) 15 15
Korolliset sijoitukset, pitkäaikaiset (taso 2) 1 1
Muut saamiset, pitkäaikaiset (taso 2) 5 5
Johdannaiset (taso 2) 8 8
Rahoitusvelat
Korolliset velat, pitkäaikaiset (taso 2) 595 605
Johdannaiset (taso 2) 16 16

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?