Wärtsilä Oyj Abp Osavuosikatsaus q2 2014

Korolliset nettovelat
MEUR 1–6/2014 1–6/2013 2013
Pitkäaikaiset velat 595 549 571
Lyhytaikaiset velat 102 341 94
Lainasaamiset -1 -12 -1
Rahavarat -345 -219 -388
Yhteensä 350 658 276

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?