Wärtsilä Oyj Abp Osavuosikatsaus q2 2014

Laaja tuloslaskelma
MEUR 1–6/2014 1–6/2013 2013
Raportointikauden tulos 146 151 393
Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen:
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi
Etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen vakuutusmatemaattiset voitot (tappiot) -3 8 -9
Verot eristä, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi 1 -3 -1
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi, yhteensä -2 5 -10
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi
Muuntoerot 21 -44 -72
Myytävissä olevat rahoitusvarat
arvonmuutokset 1 1
siirretty tuloslaskelmaan -25 -25
Rahavirran suojaukset 1 -32 -24
Verot eristä, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi -1 15 14
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi, yhteensä 21 -85 -107
Raportointikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen: 18 -80 -117
Raportointikauden laaja tulos yhteensä 164 71 276
Laajan tuloksen jakautuminen:
Emoyhtiön osakkeenomistajat 165 69 275
Määräysvallattomat omistajat 2 2
164 71 276

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?