Wärtsilä Oyj Abp Osavuosikatsaus q2 2014

       

Laskelma oman pääoman muutoksista
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Määräys-
vallattomien
omistajien
osuus
Oma
pääoma
yhteensä
MEUR Osake-
pääoma
Ylikurssi-
rahasto
Muunto-
erot
Arvon-
muutos-
rahasto
Vakuutus-
matemaattiset
voitot ja
tappiot
Kertyneet
voitto-
varat
Oma pääoma 1.1.2014 336 61 -85 -13 -43 1 587 40 1 884
Maksetut osingot -207 -3 -210
Raportointikauden laaja tulos yhteensä 21 1 -3 144 1 164
Oma pääoma 30.6.2014 336 61 -64 -12 -46 1 524 38 1 837
Oma pääoma 1.1.2013 336 61 -12 21 -34 1 393 26 1 791
Maksetut osingot -197 -3 -200
Raportointikauden laaja tulos yhteensä -45 -41 6 151 2 72
Oma pääoma 30.6.2013 336 61 -57 -20 -28 1 347 24 1 663

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?