Wärtsilä Oyj Abp Osavuosikatsaus q2 2014

Liikevaihdon maantieteellinen jakauma
MEUR 1–6/2014 1–6/2013 2013
Eurooppa 743 572 1 329
Aasia 871 850 1 759
Amerikka 312 419 1 068
Muut 218 193 498
Yhteensä 2 144 2 034 4 654

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?