Wärtsilä Oyj Abp Osavuosikatsaus q2 2014

Lyhennetty tuloslaskelma neljänneksittäin
MEUR 4–6/2014 1–3/2014 10–12/2013 7–9/2013 4–6/2013 1–3/2013
Liikevaihto 1 132 1 012 1 411 1 209 1 152 882
Liiketoiminnan muut tuotot 12 18 29 18 31 7
Kulut -1 007 -925 -1 226 -1 071 -1 046 -793
Poistot ja arvonalentumiset -28 -29 -29 -30 -32 -32
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta 4 9 7 4 6 5
Liiketulos 113 84 191 130 110 69
Rahoitustuotot ja -kulut -4 -3 -11 -4 -5 1
Nettovoitot myytävissä olevista rahoitusvaroista 25
Tulos ennen veroja 109 81 181 126 104 96
Tuloverot -26 -18 -33 -31 -25 -23
Raportointikauden tulos 83 63 147 95 79 73
Jakautuminen:
Emoyhtiön osakkeenomistajat 83 62 147 94 78 72
Määräysvallattomat omistajat 1 1 1 1
83 63 147 95 79 73
Emoyhtiön osakkeenomistajille
kuuluva osakekohtainen tulos:
Tulos/osake (laimentamaton ja laimennettu), euroa 0,42 0,31 0,74 0,48 0,39 0,37

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?