Wärtsilä Oyj Abp Osavuosikatsaus q2 2014

Tunnuslukuja
1–6/2014 1–6/2013 2013
Tulos/osake (laimentamaton ja laimennettu), euroa 0,73 0,76 1,98
Oma pääoma/osake, euroa 9,12 8,31 9,35
Omavaraisuusaste, % 42,9 39,6 43,9
Nettovelkaantumisaste 0,19 0,40 0,15
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 21,0 19,6 21,2
Oman pääoman tuotto (ROE), % 22,2 21,7 21,4

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?