Wärtsilä Oyj Abp Osavuosikatsaus q2 2014

Vastuusitoumukset
MEUR 1–6/2014 1–6/2013 2013
Kiinteistökiinnitykset 10 28 26
Yrityskiinnitykset ja muut sitoumukset 25 25 25
Yhteensä 35 53 51
Takaukset ja vastuusitoumukset
samaan konserniin kuuluvien yritysten puolesta 687 690 665
osakkuusyhtiöiden puolesta 8 7
Leasingvuokrasopimusten mukaisten vuokrien nimellisarvo
maksetaan seuraavan vuoden kuluessa 26 19 27
maksetaan vuotta pidemmän ajan ja enintään viiden vuoden kuluttua 65 48 78
maksetaan myöhemmin 24 22 26
Yhteensä 803 786 803

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?