Wärtsilä Oyj Abp Osavuosikatsaus q3 2014

KONSERNIJOHTAJAN KATSAUS

Vuoden kolmas neljännes oli vahva tilauskertymän kehityksen kannalta. Olen vakuuttunut, että myönteinen kehitys jatkuu tulevan neljänneksen aikana.

-Björn Rosengren, Konsernijohtaja

 

 

Katso webcast

Tilauskertymä ja kannattavuus kehittyi hyvin

“Vuoden kolmas neljännes oli vahva tilauskertymän kehityksen kannalta. Voimantuotannon markkinoilla asiakkaat alkavat vähitellen sitoutua sijoituspäätöksiin. Power Plants -tilauskertymä kasvoi 47%, mikä johtui parantuneesta aktiviteetista erityisesti pienemmän kokoluokan projekteissa sekä Meksikosta saadusta 139 MW:n tilauksesta ja Pohjois-Dakotasta saadusta 112 MW:n tilauksesta. Merenkulun markkinoilla nesteytetyn maakaasun ja nestekaasun kuljetusalusten kysyntä on tukenut kaasunkäsittelyjärjestelmien tilauksia. Ship Power -tilauskertymän 24%:n kasvua vahvisti myös hyvä aktiviteetti risteilyalusmarkkinoilla. Olen vakuuttunut, että tilauskertymän myönteinen kehitys jatkuu tulevan neljänneksen aikana.

Kolmannen neljänneksen liikevaihto ja kannattavuus kehittyi odotustemme mukaisesti. Olen erityisen tyytyväinen Services-liikevaihdon 9%:n nousuun, mikä osoittaa, että keskittyminen kasvuun on tuottanut tulosta. Kannattavuus saavutti 12,7% osittain meneillä olevan tehostamisohjelman ansiosta. Uudelleenjärjestelyistä saavutetut säästöt olivat 10 milj. euroa kolmannen neljänneksen aikana. Kannattavuus on kehittynyt hyvin tämän vuoden aikana saavuttaen 11,5% tammi-syyskuussa. Tästä johtuen arviomme koko vuoden kannattavuudesta on parantunut 11,5-12,0%:iin.”

björn-autograph.png

Björn Rosengren, Konsernijohtaja

WÄRTSILÄN NÄKYMÄT VUODELLE 2014 MUUTTUNEET

Wärtsilä odottaa vuoden 2014 kannattavuuden (EBIT% ennen kertaluonteisia eriä) olevan 11,5-12,0%. Aiemmin kannattavuuden arvioitiin olevan noin 11,5%. Wärtsilä toistaa aiemman ennusteensa, jonka mukaan liikevaihdon odotetaan kasvavan noin 5%.


KESKEISTÄ KOLMANNELTA NELJÄNNEKSELTÄ

 • Tilauskertymä kasvoi 21% 1.309 milj. euroon (1.086)

 • Liikevaihto laski 7% 1.117 milj. euroon (1.199)

 • Tilaus-laskutussuhde 1,17 (0,91)

 • Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä 142 milj. euroa, eli 12,7% liikevaihdosta (148 milj. euroa ja 12,3%)

 • Tulos/osake 0,43 euroa (0,48)

 • Liiketoiminnan rahavirta 68 milj. euroa (139)

KESKEISTÄ KATSAUSKAUDELTA TAMMI-SYYSKUU 2014

 • Tilauskertymä kasvoi 2% 3.562 milj. euroon (3.487)

 • Liikevaihto kasvoi 1% 3.230 milj. euroon (3.203)

 • Tilaus-laskutussuhde 1,10 (1,09)

 • Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä 373 milj. euroa, eli 11,5% liikevaihdosta (346 milj. euroa ja 10,8%)

 • Tulos/osake 1,16 euroa (1,24)

 • Liiketoiminnan rahavirta 240 milj. euroa (261)

 • Tilauskanta kasvoi 5% ja oli kauden lopussa 4.674 milj. euroa (4.455)


AVAINLUVUT

MEUR 7-9/2014 Oikaistu
7-9/2013
Muutos 1-9/2014 Oikaistu
1-9/2013
Muutos Oikaistu
2013
Tilauskertymä 1 309 1 086 21% 3 562 3 487 2% 4 821
Tilauskanta kauden lopussa 4 674 4 455 5% 4 311
Liikevaihto 1 117 1 199 -7% 3 230 3 203 1% 4 607
Liiketulos (EBIT)1 142 148 -4% 373 346 8% 557
% liikevaihdosta 12,7 12,3 11,5 10,8 12,1
Tulos ennen veroja2 129 136 338 353 544
Tulos/osake, euroa2 0,43 0,48 1,16 1,24 1,98
Liiketoiminnan rahavirta 68 139 240 261 578
Korolliset nettovelat kauden lopussa 277 534 276
Bruttoinvestoinnit 75 84 134
Nettovelkaantumisaste 0,14 0,31 0,15
1 EBIT on esitetty ilman kertaluonteisia eriä. Wärtsilä kirjasi rakennejärjestelyihin liittyviä kertaluonteisia eriä 1 milj. euroa (8) kolmannen neljänneksen aikana ja 17 milj. euroa (10) katsauskauden tammi-syyskuu 2014 aikana. Vuoden 2013 aikana kirjattiin kertaluonteisia eriä 20 milj. euroa, josta 11 milj. euroa liittyi rakennejärjestelyihin.
2 Tulos/osake ja tulos ennen veroja katsauskaudella tammi-syyskuu 2013 ja vuonna 2013 sisältää Wärtsilän Sato Oyj -omistuksen myynnin.